Plugin DevVN Local Store giúp tạo ra các địa điểm cửa hàng, hệ thống cửa hàng, quán ăn hoặc bất kỳ địa điểm nào trên maps 1 cách trực quan nhất. Thuận tiện trong việc tìm kiếm cửa hàng cho người sử dụng với bộ lọc theo tỉnh/ thành phố và quận huyện.

Đây là 1 plugin miễn phí, do người Việt Nam phát triển nên rất dễ cài đặt và sử dụng.

DevVN Local Store – Plugin tạo danh sách cửa hàng trong WordPress

Download | Xem demo

Bạn có thể cài đặt trực tiếp từ trang quản lý plugin của WordPress

DevVN Local Store – Plugin tạo danh sách cửa hàng trong WordPress

Menu